Bylo to nějak takhle...

V letošním roce se naše táborová louka proměnila v kouzelnickou školu. Na vlnách čar a kouzel se nechalo unášet přes 60 mladých a nadějných kouzeníků a kouzelnic. Jak už tomu tak bývá, byli všichni rozděleni do kolejí pomocí kouzelného klobouku a tím začal i jejich čtrnáctidenní kouzelnický výcvik, při kterém se naučili všem možným kouzlům a dovednostem.

Vše probíhalo pod dozorem těch nejzkušenějších, kteří dohlíželi na bezpečný a plynulý chod výuky. Každý den byli učni podrobováni zkoušce, ve které si mohli poměřit vědomosti, vytrvalost a upevnit týmového ducha. Do naší školy také zavítal proslulý kočovný kouzelník, který předvedl nevídané a široko daleko neslýchané představení, ze kterého byli všichni úplně unešeni.

Kouzelníci si dokonce zahráli i nelehký turnaj ve famfrpálu, kde si osvědčili jízdu na koštěti.

Dvakrát za tábor učni zakopali válečnou sekeru a všichni se sešli u jednoho ohně, kde panovala příjemná a poklidná atmosféra.

Každý kouzelník měl šanci se pařádně bát, jelikož pro ně byla připravena strašidelní stezka plná mozkomorů, kde se ukázalo, jak moc mají pro strach uděláno. Na závěr se všichni vydali hledat poklad , který si potom společně vychutnali. Tímto byl náš výcvik ukončen a všechny ohlasy, které se k nám dostaly, byly pozitivní, takže doufáme, že se se všemi již zkušenými kouzelníky uvidíme i další rok a hlavně nezapoměňte na jedno nepsané pravidlo - mimo školu se kouzlit nesmí!